top of page
Samenwerken in het Publieke Domein

Samenwerken in het Publieke Domein

Waarde Creëren in Complexiteit

We leven in een tijd van grote, complexe vraagstukken. Een tijd waarin de centrale overheid zich terugtrekt en de samenwerking van regionale en lokale partijen stimuleert: van gemeentes en provincies tot ondernemingen en maatschappelijke organisaties.

Door onder andere de nieuwe Omgevingswet wordt samenwerking tussen een gevarieerd palet aan partijen steeds meer dé centrale uitdaging.

Het Sociaal Domein staat voor enorme veranderingsopgaven waarbij constructieve samenwerking het fundament is voor succes.

Om een rol te kunnen spelen bij het oplossen van vraagstukken rondom klimaat, duurzaamheid, veiligheid, de zorg en andere thema’s moeten we kunnen samenwerken met verschillende partijen die gemeenschappelijke maar ook partijspecifieke en tegengestelde belangen hebben.

Dit zijn uitdagingen waar stevige, wendbare onderhandelaars voor nodig zijn, die in staat zijn om met elkaar tot goede oplossingen te komen.

Lees meer over onze trainingen

Kick-Off Constructief Onderhandelen

30 min. tot een halve dag

Korte, levendige workshop voor professionals in het publieke domein die een nieuw samenwerkingstraject ingaan.

Dag aan de Slag

1 dag

Een 1-daagse introductie in de basisprincipes van stevig en wendbaar onderhandelen binnen het publieke domein.  

Samenwerken in Complexe Projecten

+ 1 dagen

De training voor professionals die in hun werk te maken hebben met het managen van veel verschillende partijen.

Samenwerken in het Sociaal Domein

1 dag

Dé introductietraining voor organisatie-overstijgend samenwerken in het sociaal domein, opgezet met expertburo jb Lorenz

Trainingen

Advies op Maat

Hulp nodig bij een complex samenwerking of een ingewikkeld onderhandelingstraject? Onze adviseurs kunnen je organisatie op verschillende manieren ondersteunen. We hebben uitgebreide ervaring in zowel het trainen als adviseren van overheidsinstanties. Dit doen we onder meer op de volgende manieren:

Organisatiebreed Leren

Organisatiebreed leren: we helpen organisaties met het analyseren en evalueren van complexe samenwerkings- en onderhandelingsprocessen. Dit doen we door middel van een breed palet aan instrumenten zoals bijvoorbeeld het intern faciliteren van bewustwording en dialoog over complexe samenwerking en het onderzoeken, beschrijven en benutten van interne casuïstiek. Ook ontwerpen we in samenwerking met HR afdelingen en academies trainingen op maat die gebruik maken van dergelijke casuïstiek. Dergelijke trainingsmodules hebben als grote voordeel dat deelnemers  zowel nieuwe vaardigheden leren als inhoudelijke kennis opdoen.

Neem contact op voor meer informatie

Externe Analyse

We helpen organisaties met het analyseren van complexe interne en externe processen waar ze met meerdere partijen in zitten. We bekijken deze dynamiek vanuit relationeel, procesmatig en inhoudelijk perspectief en stellen samen met betrokkenen de kernuitdagingen vast.

Neem contact op voor meer informatie

In-House Training

Speelt er een specifieke leeropgave over samenwerken en onderhandelen in jouw organisatie en wil je een concreet resultaat realiseren, zoals een grotere impact op de samenleving, een betere behartigingen van jullie belangen, of een efficiënter- en effectiever proces? Met onze maatwerk in-house trainingen helpen we jullie deze doelen te bereiken.

Neem contact op voor meer informatie

Kick-Off Constructief Onderhandelen

Door middel van een Kick-Off leren professionals via een korte, levendige workshop de kernprincipes van Constructief Onderhandelen in het publieke domein. Een ideale start aan de vooravond van een nieuw samenwerkings-traject. De workshop kan intern georganiseerd worden voor teams die met elkaar complexe samenwerking met externe partijen moeten vormgeven, maar ook extern, samen met de andere partijen.

Neem contact op voor meer informatie

Advies
01 logo recut.png

'Samenwerken in het Publieke Domein' is een initiatief van RoutsLaeven - al meer dan 30 jaar het expertburo in Nederland op het gebied van samenwerken en onderhandelen volgens de Harvard aanpak.

Chantal Suissa-Runne

Chantal Suissa-Runne

  • LinkedIn - Grey Circle

"In iedere functie neem je vooral jezelf mee. Het is mijn passie mensen en teams zo te begeleiden, dat ze nog meer impact en succes hebben met hun sterkste kwaliteiten en zich bewust zijn van hun persoonlijke valkuilen. Dan kun je met behoud van de relatie voor je eigen principes staan en op een creatieve wijze, meerdere belangen dienen."

Chantal wordt door haar netwerk vaak aangeduid als ‘de verbinder’. Zij heeft in het publieke domein diverse succesvolle programma’s opgezet, waarin naast verbinding, communicatie  en conflictbemiddeling, ook strategische veranderprocessen een grote rol speelden. In 2015 zette ze met een aantal partners het grootste diversiteitspoject van Amsterdam op ‘180 Amsterdammers’. Voor haar joods-islamitische young professionals leiderschapsproject Mo & Moos won ze de PAX Award voor vrede. Chantal was een aantal jaar hoofdredacteur van het grootste platform in Nederland voor diversiteit: Nieuw Wij. In opdracht van het ministerie van SZW ontwikkelde ze een gespreksmethodiek genaamd ‘Effectief Nuanceren’ ook wel aangeboden als Verantwoord Clashen. Chantal is getrouwd, heeft twee dochters en houdt van reizen, nieuwe mensen ontmoeten en de inzichten van filosoof en dichter Rumi.

Geurt Jan de Heus

Geurt Jan de Heus

  • LinkedIn - Grey Circle

"In een wereld die snel verandert, waar organisaties platter worden, netwerken ontstaan en we meer willen en moeten samenwerken lijkt het alsof we nieuwe business modellen en manieren samenwerken omarmen, maar ons gedrag daarmee nog niet in lijn is."

Geurt Jan is vaak de ‘trusted adviser’ die helpt vertrouwen weer op te bouwen en mensen aan elkaar te verbinden door constructieve dialogen te voeren. Zijn specialiteit is onderhandelingsvraagstukken in complexe omgevingen en hij heeft daarin duizenden mensen getraind/ gecoached of geadviseerd. Hij is de auteur van het boek Alles Is Onderhandelen. Na zijn arts-examen heeft hij ca. 8 jaar in de Farmaceutische industrie gewerkt in diverse managementfuncties. Sinds 1996 is hij verbonden aan RoutsLaeven. Hij heeft een breed pallet aan opdrachtgevers en onderwerpen bediend. Van FMCG en Retail, Ingenieursbureaus, aannemers, kennisinstituten tot en met verschillende overheidsinstanties. Geurt Jan is getrouwd en vader van 3 volwassen kinderen. Naast zijn werk is schilderen ook een grote passie.

Hugo Crul

Hugo Crul

  • LinkedIn - Grey Circle

"Complexe onderhandelingen en lastige onderhandelaars, daar ben ik dol op. Samen de juiste strategie uitknobbelen en vervolgens de feitelijke gesprekken oefenen, ontdekken hoe je het spel subtiel en tegelijkertijd stevig speelt."

Hugo studeerde Geografie (Universiteit van Amsterdam) en Bedrijfskunde (Erasmus Universiteit en Northwestern University). Hij werkte in Sales, Account Management en Business Development voor Digital Equipment en kwam 25 jaar geleden in aanraking met het Harvard gedachtegoed van constructief onderhandelen. Dat voelde als thuiskomen. Hij sloot zich aan bij RoutsLaeven waarvoor hij vele mensen en bedrijven heeft bediend door middel van training, coaching en advies. Ook in de publieke sector staat Hugo verschillende organisaties en mensen bij, van medewerkers bij gemeenten en provincies tot ambtenaren die internationaal opereren. Hugo is getrouwd en heeft 3 kinderen. In zijn vrije tijd zit hij regelmatig op de racefiets: in de duinen, de bergen of op de kasseien tussen Parijs en Roubaix.

Over Ons

Onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van de laatste inzichten binnen ons vakgebied? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.

Gelukt! Je ontvangt binnenkort onze nieuwsbrief in je e-mail.

Ons Boek
Alles is onderhandelen

Ons Boek

​'Alles is Onderhandelen' gaat over meer dan het sluiten van zakelijke deals. Het uitgangspunt van dit boek is dat het zowel mogelijk als noodzakelijk is om samen waarde te creëren, de consequenties redelijk te verdelen en tegelijkertijd de relatie te versterken. Nu de populariteit van ‘zoveel mogelijk willen winnen’ lijkt toe te nemen, is dit een verfrissend alternatief.​

Contact
Wij werken onder andere met:
BZ_AIB_Logo_online_ex_pos_nl.png
provincie zeeland.png
provincie gelderland.png
Ministerie_van_Algemene_Zaken_Logo.png
logo-tweede-kamer-der-staten-generaal.jp
bottom of page