top of page
Samenwerken in het Sociaal Domein
Samenwerken in het Sociaal Domein

De training in het kort:

Introductie (1 dag) in de basisprincipes van constructief samenwerken in de meerpartijen complexiteit van het sociaal domein. Wij organiseren deze training in constructieve samenwerking met onze partners van jb Lorenz.

Aantal Deelnemers: 6 - 9

Kosten: € 695,- per persoon excl. BTW

Samenwerken Sociaal Domein - Meer info

in samenwerking met

jbLorenz

Samenwerking tussen diverse partijen is dé centrale uitdaging in het sociaal domein. Er wordt steeds minder vanuit centrale overheden opgelegd. Het lokaal en regionaal verenigen van zoveel mogelijk belangen tussen lokale overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie en justitie wordt steeds meer het leidende principe.  

Voor constructieve samenwerking binnen het sociaal domein zijn stevige, wendbare professionals nodig die gezamenlijke, partij-specifieke en tegengestelde belangen kunnen identificeren en managen. Speciaal voor deze professionals organiseren wij een 1-daagse introductie in de basisprincipes van constructief samenwerken in het sociaal domein.  Deelnemers maken kennis met de principes van de Harvard Methode. Deze principes vormen tezamen de spelregels voor constructieve en duurzame samenwerking in een complexe omgeving. 

Door onder andere veranderingen in de jeugdzorg en de wet verplichte GGZ wordt samenwerking tussen veel lokale partijen  steeds meer dé centrale uitdaging.

Wat kun je verwachten van de training?

In de Samenwerken in het Sociaal Domein training leer je door middel van oefeningen en casuïstiek uit de praktijk de 7 kernprincipes van constructief onderhandelen. Je krijgt handvatten die je kunt gebruiken om gesprekken met meerdere partijen binnen jouw werk constructief te laten verlopen. Ook leer je hoe je stevig kunt blijven in het behartigen van de belangen van jouw organisatie terwijl je de relatie met andere partijen behoud of juist verbetert. We baseren ons daarbij al 30 jaar op het fundament van de Harvard methode van Onderhandelen.

Onderdelen van de training

Voorbereiding

Je leest voor de training twee hoofdstukken uit het boek “Alles is Onderhandelen” en vult een korte enquête in over de belangrijkste uitdagingen die je tegenkomt in het samenwerken in jouw werkveld. Zo kunnen we tijdens de training zoveel mogelijk inspelen op jouw eigen specifieke vragen.

Boek Alles is onderhandelen
person negotiate.png
Samenwerken in het Sociaal Domein

Evaluatie & Resultaten

Na de training meten we hoe en in welke situaties je de geleerde vaardigheden daadwerkelijk bent gaan toepassen en welke resultaten je hiermee hebt gerealiseerd. 

Wij geven je 100% tevredenheidsgarantie. Als je aan het eind van de training niet tevreden bent over de resultaten, betalen wij je investering terug.

Wat onze cursisten hebben geleerd:

Ze vinden gemakkelijker creatieve oplossingen  waardoor er meer ruimte ontstaat om te spelen met alternatieven.

Ze hebben een effectievere beïnvloedingskracht & ervaren een toegenomen wendbaarheid.

Ze kunnen beter omgaan met ‘lastige’ tegenspelers, geven niet automatisch toe aan druk, en kunnen relationele spanningen herstellen.

Ze weten hoe ze zich systematisch en grondig kunnen voorbereiden.

Trainingsdag

De training vindt plaats in de inspirerende omgeving van onze werkplaats op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. We introduceren de belangrijkste principes van constructief onderhandelen en oefenen lastige situaties in rollenspellen. Iedere deelnemer krijgt de nodige persoonlijke feedback. Je gaat naar huis met concrete inzichten en voornemens die je de volgende dag al kunt toepassen.

Na afloop van de workshop heb je voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om constructief invloed uit te oefenen op complexe samenwerkingsprocessen. Met de geboden principes en een praktische checklist kun je iedere stap in het proces gedegen voorbereiden en evalueren. Tevens heb je, juist door het ervaren van de oefeningen, een versterkt bewustzijn van de belangrijkste valkuilen, zodat je deze vroegtijdig kunt signaleren als ze zich in de praktijk voordoen.

Data Samenw Sociaal Domein
bottom of page