top of page
Samenwerken in Complexe Projecten

Samenwerken in Complexe Projecten

De training “Samenwerken in Complexe Projecten” is op maat ontwikkeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met het managen van veel verschillende partijen. Je bent projectmanager, programmamanager, omgevingsmanager, risicomanager, contractmanager, transitiemanager of je vertegenwoordigt jouw organisatie in een complex samenwerkingsverband en staat voor bijzondere opgaven. In de omgeving waarin jij opereert, zorgen diverse spelers en belangen vaak voor een diffuus en complex speelveld. Je hebt te maken met internationale, nationale of regionale overheden, multinationals, lokale ondernemingen en/ of belangenorganisaties.

 

De belangen van al die verschillende partijen kunnen heel uiteenlopend zijn; daarnaast  kunnen persoonlijke of politieke belangen een grote rol spelen. Partijen nemen standpunten in en komen geregeld lijnrecht tegenover elkaar te staan. Patstellingen ontstaan en conflicten ontwikkelen zich. Onder druk worden sommige belangen van tafel geveegd; winnaars en verliezers ontstaan.

Pijnlijke compromissen of schikkingen dringen zich op. Je vraagt je af of er nog wel oplossingen mogelijk zijn en of er van samenwerking nog wel sprake is.

De training in het kort:

Uitgebreide training van 2 + 1 dagen waarin je stevig en wendbaar leert omgaan met de complexiteit van samenwerken met meerdere partijen. Wat doe je als het lastig wordt aan tafel? Leer solide samenwerkingsverbanden opbouwen door een combinatie van theorie en praktijk, toegespitst op jouw persoonlijke situatie.

Aantal Deelnemers: 6 - 9

Kosten: € 2395,- 

excl. BTW, arrangements-kosten (€217,50)

en overnachtingskosten (€122,50)

Compl Proj - Meer info
Wat kun je verwachten?

In de training Samenwerken in Complexe Projecten leer je stevig en wendbaar omgaan met de complexiteit die je in jouw werk tegenkomt. Je verdiept je inzicht in hoe je door middel val constructief onderhandelen een solide samenwerking opbouwt en omgaat met de tactische en strategische kant van het werken met meerdere partijen. Je krijgt handvatten hoe je omgaat met lastige dilemma's die zich aan tafel kunnen voordoen en hoe je - ‘scherp op inhoud’ en tegelijkertijd ‘respectvol in de relatie’ - met elkaar tot goede besluiten komt.

Je leert hoe je draagvlak creëert voor creatieve oplossingen en krijgt handvatten om tot een redelijke verdeling van 'de lusten en de lasten' te komen. Je leert beter te luisteren en op basis daarvan de juiste interventie te kiezen. We baseren ons daarbij al 30 jaar op het fundament van de Harvard methode van Constructief Onderhandelen.

Onderdelen van de training

Voorbereiding

Je leest enkele hoofdstukken uit het boek “Alles is Onderhandelen” en vult een online vragenlijst in die inzicht biedt in jouw palet van gedragsstijlen in conflict- en onderhandelingssituaties. Op basis hiervan stel je zelf een “boodschappenlijst’ op voor de training.

Vervolgens vindt een intakegesprek plaats met de trainer. Zo kunnen we tijdens de training zoveel mogelijk inspelen op jouw specifieke vragen. Mogelijk krijg je, op basis van het intakegesprek, een aanvullende voorbereidende opdracht waardoor de training voor jouw extra leerzaam wordt.

Trainingsdagen

De eerste 2 dagen vinden plaats in Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn. Je krijgt in een kleine groep (ca. 9 deelnemers) een aantal heldere concepten geïntroduceerd waarmee we direct de verbinding leggen met jouw praktijksituaties. We werken met kleine groepen zodat er ruimte is voor het analyseren van actuele eigen cases uit de groep. We oefenen lastige situaties in rollenspellen. Iedere deelnemer krijgt de nodige persoonlijke feedback. In de middag van dag 1 gaan we aan de slag met Aikido. Deze Oosterse krijgskunst vormt een perfecte fysieke metafoor voor Constructief  Onderhandelen. Door fysieke oefeningen die voor iedereen toegankelijk zijn ervaar je ‘aha-erlebnissen’ die je de rest van je leven meedraagt (lees hier meer). Je gaat na 2 dagen naar huis met concrete inzichten en voornemens die je de volgende dag kunt toepassen. Nieuwe vaardigheden heb je zodanig geoefend dat je er nu ook in de praktijk mee kunt gaan experimenteren.

Praktijkperiode & Praktijkdag

In de week na het eerste trainingsblok maak je samen met de trainer de balans op: wat heb ik geleerd, hoe, waar en wanneer ga ik dat toepassen, wie kan me daarbij helpen.

In de daaropvolgende 2 maanden zet jouw leerproces zich voort. Je past je inzichten toe, je experimenteert met nieuw gedrag. Soms succesvol, soms minder, want struikelpartijen horen ook bij het leerproces. 

Tjdens de praktijkdag op ons kantoor - "De Werkplaats" op Landgoed Zonnestraal in Hilversum - frissen we alle concepten nog eens op, we delen ervaringen en verdiepen je vaardigheden verder met behulp van praktijkcases welke je zelf voorbereid m.b.v. de checklist “Onderhandelen in Complexe projecten".

Evaluatie & Resultaten

Na de training meten we hoe en in welke situaties je de geleerde vaardigheden daadwerkelijk bent gaan toepassen en welke resultaten je hiermee hebt gerealiseerd. 

Bij RoutsLaeven geven we je 100% tevredenheids-garantie. Als je aan het eind van de training niet tevreden bent over de resultaten, betalen wij je investering terug.

Wat levert het op?

Na iedere training peilen we de resultaten voor de deelnemers. Onze cursisten rapporteerden de volgende effecten:  

  • Deelnemers hebben een effectievere beïnvloedingskracht. Dit merken ze zowel bij het aansturen van of participeren in hun projectteam, als ook in het contact met de opdrachtgever(s) en/of partners;

  • Ze weten hoe ze zich systematisch en grondig kunnen voorbereiden. Dit zowel voor een project kick-off, tussentijdse evaluatiemomenten of een eindgesprek; ze zien essentiële (politieke) knelpunten ook eerder aankomen en kunnen hierop anticiperen;

  • Ze ervaren een toegenomen wenbaarheid aan meerdere onderhandelingstafels en weten effectiever en efficiënter om te gaan met complexe processen;

  • Scopewijzigingen, verdeelvraagstukken, meer-minderwerk discussies en conflicten worden met meer vertrouwen aangegaan en constructiever opgelost

Trainingsdata 2023
Compl Proj - Data
bottom of page