top of page

Organisatiebreed Leren #7: Investeer in Nieuwe Leerplatformen

Training is het standaard antwoord op de vraag naar meer vaardigheden binnen complexe samenwerking en onderhandelen. Maar wat als je als organisatie eigenlijk vergroeid bent met complexe samenwerking? Wat als onderhandelen met meerdere partijen en uiteenlopende belangen je core business is? Een serie over wat een aanpak van organisatiebreed leren zoal kan inhouden.#7   Investeer in Nieuwe Leerplatformen


Interne platforms kunnen een leuke en lichte manier zijn om onderhandelingsinzichten binnen het vizier van de alledaagse praktijk te houden. Dit kan variëren van lichte spelvormen en applicaties die helpen bij de voorbereiding van complexe samenwerking met veel partijen tot informele coachingstrajecten tussen meer en minder ervaren medewerkers of zogenaamde peer-to-peer platforms waarbij medewerkers tussen verschillende teams lessen en ervaringen kunnen uitwisselen. Online leren is een andere variant. In het bijzonder voor organisaties die verspreid zitten kan online leren over onderhandelen een effectieve en kostenbesparende uitkomst zijn. De technische applicaties om dit te doen zonder de waarde van interactie met de trainer en mededeelnemers te verliezen zijn inmiddels breed beschikbaar.

Comentários


bottom of page