top of page

Organisatiebreed Leren #2: De Waarde van een Onderhandelingsscan

Training is het standaard antwoord op de vraag naar meer vaardigheden binnen complexe samenwerking en onderhandelen. Maar wat als je als organisatie eigenlijk vergroeid bent met complexe samenwerking? Wat als onderhandelen met meerdere partijen en uiteenlopende belangen je core business is? Een serie over wat een aanpak van organisatiebreed leren zoal kan inhouden.#2 De Onderhandelingsscan


Het doel van een onderhandelingsscan is het helder krijgen van de uitdagingen en mogelijkheden waarmee medewerkers en teams geconfronteerd worden in het onderhandelen. De resultaten geven weer hoe er binnen de organisatie tegen het thema wordt aangekeken, wat de sterke en zwakke punten zijn, en waar er kansen en risico’s liggen.


Veelal bestaat een scan uit ten minste drie onderdelen:

  • Een online enquête over het thema onderhandelen onder een representatieve groep medewerkers;

  • Semi-gestructureerde interviews met een kleine subgroep van medewerkers van verschillende afdelingen; en

  • Inzichten verkregen uit casuïstiek (zie aflevering #1)

Een onderhandelingsscan laat tevens zien op welke terreinen meer training, evaluatie, of peer-review processen behulpzaam zouden kunnen zijn. Tevens kan het ideeën genereren over hoe best practice gedefinieerd zou kunnen worden binnen de organisatie. Hoewel een scan het beste geregisseerd wordt met expertise van buitenaf is het essentieel dat interne spelers onderdeel uitmaken van zowel het ontwerp als de uitvoering van een scan. Ook is het belangrijk de (concept) resultaten te bespreken in bijvoorbeeld een klankbordgroep. Immers, externe experts kennen de organisatie niet van binnenuit en de resultaten zijn alleen maar bruikbaar als ze ingezet kunnen worden om zowel het bewustzijn als het leren over onderhandelen verder te laten groeien.

Comments


bottom of page