top of page

Organisatiebreed Leren #5: Procesevaluatie

Training is het standaard antwoord op de vraag naar meer vaardigheden binnen complexe samenwerking en onderhandelen. Maar wat als je als organisatie eigenlijk vergroeid bent met complexe samenwerking? Wat als onderhandelen met meerdere partijen en uiteenlopende belangen je core business is? Een serie over wat een aanpak van organisatiebreed leren zoal kan inhouden.#5   Procesevaluatie


Grote organisaties committeren zich vaak aan projectevaluaties om intern verantwoording af te leggen en lessen te leren. Kort door de bocht gaat het daarbij om het vergelijken van het gewenste met het daadwerkelijke resultaat. Daarbij wordt zelden naar de processtappen vanuit onderhandelingsperspectief gekeken, dat wil zeggen: bewuste keuzes over stappen in de voorbereiding, stappen “aan tafel” en stappen richting derde partijen “weg van de tafel”. Een dergelijke procesevaluatie kan worden ingebed binnen de bestaande evaluatiemethoden voor complexe meerpartijenprojecten die een centrale onderhandelingscomponent hebben voor de organisatie.


Evaluaties zijn overigens niet altijd het ideale middel om daadwerkelijk te leren van gemaakte fouten. De respons van teams die de kern van het projectmanagement vormen is van nature defensief. Externe factoren worden benadrukt omdat kritisch kijken naar het eigen handelen of dat van de baas repercussies kan hebben. Peer review, een veel lichter model dan evaluatie om lessen te trekken, kan een aantrekkelijk alternatief of aanvulling zijn. Hierover meer in deel 6.

Comments


bottom of page