top of page

Organisatiebreed Leren #4: Je Visie op Onderhandelen Vastleggen

Training is het standaard antwoord op de vraag naar meer vaardigheden binnen complexe samenwerking en onderhandelen. Maar wat als je als organisatie eigenlijk vergroeid bent met complexe samenwerking? Wat als onderhandelen met meerdere partijen en uiteenlopende belangen je core business is? Een serie over wat een aanpak van organisatiebreed leren zoal kan inhouden.
#4 Leg Je Visie Vast


De Harvard school van Constructief Onderhandelen vormt wereldwijd het fundament van theorie en praktijktraining in onderhandelen. Niet alleen voor private partijen, maar ook voor spelers binnen de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich in het publieke domein begeven. Daarmee is echter niet gezegd dat het label de Harvard aanpak voldoende is om een duidelijke organisatiebrede visie op het onderwerp te definiëren. De Harvard aanpak is namelijk een breed en weinig vastomlijnd begrip, en zegt de meeste mensen simpelweg te weinig.


Veel beter is het om de vertaalslag te maken naar de specifieke context en cultuur waarin jouw organisatie zich beweegt binnen complexe samenwerking. Enkele vragen die daarbij kunnen helpen zijn: Hoe zijn het mandaat, de missie en visie van de organisatie zelf geformuleerd? Welke principes en praktische handvatten uit de onderhandelingstheorie zijn het meest fundamenteel voor het dagelijkse werk? Hoe definieert men success? Wat zijn lokaal gewortelde begrippen die dit het beste weergeven? Taal is hier van groot belang en het woord onderhandelen hoeft er helemaal geen deel van uit te maken. Als de X methode beter werkt dan constructief onderhandelen, verbindend onderhandelen, de Harvard school en de mutual gains aanpak, des te beter.

bottom of page