top of page

Organisatiebreed Leren #1: Leren Vanuit Je Eigen Praktijk

Training is het standaard antwoord op de vraag naar meer vaardigheden binnen complexe samenwerking en onderhandelen. Maar wat als je als organisatie eigenlijk vergroeid bent met complexe samenwerking? Wat als onderhandelen met meerdere partijen en uiteenlopende belangen je core business is? Een serie over wat een aanpak van organisatiebreed leren zoal kan inhouden.#1 Leren Vanuit Je Eigen Praktijk met de Casusmethode


Case-based learning (de casusmethode) is een instrument waarbij je samen leert door één specifiek onderhandelingsproces van je eigen organisatie te bespreken. Deze praktijkcasus is zorgvuldig in beeld gebracht door middel van interviews met betrokkenen en eventueel bronnenonderzoek. De casusmethode is een uitstekend leerinstrument waarvan de waarde wetenschappelijk ruim is aangetoond. Casuïstiek heeft daarnaast ook leerwaarde buiten onderwijs en training. Als de casus en de lessen eruit breed onder de aandacht worden gebracht, is het een manier om het bewustzijn over onderhandelen en complexe samenwerking organisatiebreed te vergroten.


Interne casuïstiek kan op meerdere manieren worden ingezet om zowel vaardigheid in als bewustzijn over onderhandelen te stimuleren. Een casus kan ingezet worden voor groepsreflectie en discussie binnen trainingen. Bijvoorbeeld in een module waarin deelnemers als externe commentatoren de geleerde concepten over voorbereiding, strategie en procesmanagement toepassen en met elkaar bediscussiëren. Ook kan het gebruikt worden om deelnemers via een rollenspel (geïnspireerd op een casus) of een uitgebreide simulatie de dynamiek van een onderhandeling zelf te laten ervaren.


Casuïstiek heeft als bijkomend voordeel dat veel deelnemers zich bekend maken met het werkterrein van collega’s waarop zij zelf minder bekend zijn. Voor nieuwe medewerkers of medewerkers die een nieuwe functie binnen een ander team betrekken heeft interne casuïstiek nog een extra toegevoegde waarde: men leert het nieuwe werkterrein kennen via een specifieke onderhandeling.


Niet elke organisatie is gewend naar zichzelf te kijken door middel van casuïstiek en dat kan best even spannend zijn. Een omgeving creëren waarin zowel de hoofdrolspelers in de casus en de collega’s die participeren in de bespreking ervan zich veilig voelen om kritische vragen te stellen en te reflecteren is essentieel. Een stapsgewijze aanpak in het gebruik van casuïstiek is daarom aan te bevelen. Start bijvoorbeeld met een relatief succesvolle onderhandeling waar een deel van de organisatie bij betrokken is geweest. Bediscussieer de casus met elkaar in workshops en lezingen. Deel de lessen zo breed mogelijk in de organisatie en zorg ervoor dat delen ervan, of de casus in haar geheel, gebruikt wordt in trainingen.

Comments


bottom of page