top of page

Organisatiebreed Leren #3: Bewustzijn Creëeren Over Constructief Onderhandelen

Training is het standaard antwoord op de vraag naar meer vaardigheden binnen complexe samenwerking en onderhandelen. Maar wat als je als organisatie eigenlijk vergroeid bent met complexe samenwerking? Wat als onderhandelen met meerdere partijen en uiteenlopende belangen je core business is? Een serie over wat een aanpak van organisatiebreed leren zoal kan inhouden.#3 Creëer Bewustzijn


Ook in organisaties waarin interne en extern complexe samenwerking aan de orde van de dag is, is niet iedereen zich bewust van het belang van onderhandelen als kerncompetentie. In combinatie met andere activiteiten in deze serie zijn er verschillende creatieve activiteiten te bedenken die interesse, aandacht en enthousiasme kunnen opwekken door de organisatie heen. Een paar voorbeelden van wat organisaties zoal doen om het bewustzijn een flinke impuls te geven:


Lunchlezingen

Brown bags worden ze in de VS genoemd, lezingen of discussies die regelmatig informeel plaatsvinden binnen het bedrijf en waarbij medewerkers of hun eigen broodje meenemen of, voor de betere opkomst, lunch cadeau krijgen van de baas. Onderhandelen leent zich uitstekend voor een serie van evenementen, bijvoorbeeld met interne maar ook externe toponderhandelaars.


Interne of openbare media

Veel grotere organisaties hebben een interne (digitale) krant, nieuwsbrief of magazine waarin allerlei ontwikkelingen worden toegelicht; sommige van deze zijn online ook toegankelijk voor een extern publiek. Evenals bij lunchlezingen is onderhandelen uitstekend geschikt als een thematische serie. Ook kan interne casuïstiek (zie deel 1), samengevat vanuit onderhandelingsperspectief, hierin aandacht krijgen.


Bredere inbedding in traineeships/opleidingen

In veel organisaties speelt onderhandelen als module geen rol in de interne basisopleiding voor trainees of nieuwe medewerkers. Een traject van organisatiebreed leren is een kans om nieuwe generatie medewerkers al bij aanvang de juiste handvatten te bieden.


Spotlight op “kampioenen”

Binnen organisaties wordt vaak te weinig gedaan om medewerkers die hun werk uitermate goed uitvoeren in het zonnetje te zetten. Daar waar complexe samenwerkingsprocessen aan de orde van de dag zijn ligt er een enorme kans. Niet alleen om zogenoemde “kampioenen” regelmatig het krediet te geven dat ze verdienen, maar ook om daadwerkelijk lessen uit de praktijk te trekken. Projectmanagers, omgevingsmanagers, procesbegeleiders en anderen met vergelijkbare functies bouwen een schat aan ervaring en inzichten op in hun dagelijkse praktijk. Het licht op zowel de mens als de kennis laten schijnen levert voor iedereen meerwaarde op.

Comments


bottom of page