top of page
 
Enquête Onderhandelen in het Publiek Domein (5 min)

De enquête Onderhandelen in het Publiek Domein is opgesteld voor professionals uit de publieke sector die een training van buro RoutsLaeven gevolgd hebben. De enquête heeft een tweeledig doel:

 

  • Het dient voor deelnemers als een zeer korte opfris sessie van de basisprincipes van constructief onderhandelen volgens de Harvard aanpak. De principes komen in onze trainingen uitgebreid aan bod: in 8 minuten heb je ze weer scherp op het netvlies. 

  • Het geeft buro RoutsLaeven geweldig inzicht in welke uitdagingen professionals in de publieke sector ondervinden in het onderhandelen: wat werkt goed en waar zijn de grootste verbeterslagen te maken? De resultaten delen wij uiteraard.

 

De enquête is anoniem; er worden geen individuele resultaten gepubliceerd en je hoeft naam noch email achter te laten. Het invullen kost 5 minuten werk. 

Deelnemers nemen één onderhandelingsproces in gedachten waarin ze een rol hebben gespeeld en dat door hen als uitdagend is ervaren. Het gaat om een proces dat is afgerond óf een lopend proces waarbij reeds een deelresultaat is bereikt.

 

Dank je wel voor het deelnemen aan deze korte enquête!

bottom of page